EkumenickýPríslovia13,25

Príslovia 13:25

Spravod­livý sa naje do­sýta, ale brucho bez­božníkov zíva práz­dnotou.


Verš v kontexte

23 Veľa obživy môže priniesť pole chudob­ného, no ne­spravod­livosť mu ho uchváti.
24 Kto šet­rí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vy­chováva.
25 Spravod­livý sa naje do­sýta, ale brucho bez­božníkov zíva práz­dnotou.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

25 Spraved­livý jie do sýtos­ti svojej duše; ale život bez­božníkov tr­pí nedos­tat­kom.

Evanjelický

25 Spravod­livý má čo jesť do­sýta, ale brucho bez­božných tr­pí nedos­tat­kom.

Ekumenický

25 Spravod­livý sa naje do­sýta, ale brucho bez­božníkov zíva práz­dnotou.

Bible21

25 Sprave­dlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hla­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček