EkumenickýPríslovia13,23

Príslovia 13:23

Veľa obživy môže priniesť pole chudob­ného, no ne­spravod­livosť mu ho uchváti.


Verš v kontexte

22 Dob­rák zanechá dedičs­tvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však za­chová pre spravod­livého.
23 Veľa obživy môže priniesť pole chudob­ného, no ne­spravod­livosť mu ho uchváti.
24 Kto šet­rí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vy­chováva.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

23 Mnoho po­kr­mu je na čer­stvo zoranej roli chudob­ných, a nie­kto hynie pre ne­poriadok.

Evanjelický

23 Mnoho po­kr­mu dáva prieloh chudob­ných, ale i to býva uchvátené ne­spravod­livosťou.

Ekumenický

23 Veľa obživy môže priniesť pole chudob­ného, no ne­spravod­livosť mu ho uchváti.

Bible21

23 Po­líčko chudých může vy­dat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všech­no připravit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček