EkumenickýPríslovia12,11

Príslovia 12:11

Kto ob­rába svoje pole, má chleba nados­tač, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil roz­um.


Verš v kontexte

10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, lež vnút­ro bez­božníkov je neľútost­né.
11 Kto ob­rába svoje pole, má chleba nados­tač, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil roz­um.
12 Bez­božník baží za korisťou zlých ľudí, no koreň spravod­livých prinesie úrodu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, je bez roz­umu.

Evanjelický

11 Kto si ob­rába pole, bude mať do­sť chleba, ale kto sa zháňa po már­nos­tiach, ne­má roz­um.

Ekumenický

11 Kto ob­rába svoje pole, má chleba nados­tač, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil roz­um.

Bible21

11 Kdo ob­dělává po­le, na­sytí se chlebem, kdo ztra­til ro­zum, honí vi­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček