Ekumenický4. Mojžišova5,9

4. Mojžišova 5:9

Numeri

Každá po­z­dvihovaná obeta so všet­kými po­svät­nými dar­mi, ktoré Iz­raeliti prinesú kňazovi, bude kňazova.


Verš v kontexte

8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému by sa malo dať odškod­né, vráti to Hos­podinovi a odo­vzdá kňazovi. Vin­ník dá ok­rem toho barana na zmierenie, ktorým sa zaňho vy­koná ob­rad zmierenia. 9 Každá po­z­dvihovaná obeta so všet­kými po­svät­nými dar­mi, ktoré Iz­raeliti prinesú kňazovi, bude kňazova. 10 Po­svät­né dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo nie­kto dá kňazovi, bude kňazovo.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A každá obeť po­z­dvi­hnutia, čo do jakých­koľvek svätých vecí od synov Iz­raelových, ktoré by donies­li kňazovi, jeho bude.

Evanjelický

9 Každá po­z­dvihovaná dáv­ka zo všet­kých po­svät­ných darov Iz­rael­cov, ktorú donesú kňazovi, pat­rí jemu.

Ekumenický

9 Každá po­z­dvihovaná obeta so všet­kými po­svät­nými dar­mi, ktoré Iz­raeliti prinesú kňazovi, bude kňazova.

Bible21

9 Ze všech svatých darů, které mu synové Iz­rae­le při­ne­sou, připadne vž­dy obětní příspěvek knězi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček