Ekumenický4. Mojžišova5,10

4. Mojžišova 5:10

Numeri

Po­svät­né dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo nie­kto dá kňazovi, bude kňazovo.


Verš v kontexte

9 Každá po­z­dvihovaná obeta so všet­kými po­svät­nými dar­mi, ktoré Iz­raeliti prinesú kňazovi, bude kňazova. 10 Po­svät­né dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo nie­kto dá kňazovi, bude kňazovo. 11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 A čo kto má zo svätých vecí, jeho bude. Čo kto dá kňazovi, jeho bude.

Evanjelický

10 Po­svät­né dary kohokoľvek pat­ria jemu; čo kto dá kňazovi, pat­rí jemu.

Ekumenický

10 Po­svät­né dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo nie­kto dá kňazovi, bude kňazovo.

Bible21

10 Všech­ny svaté dary patří vž­dy dárci, ale co kdo dá knězi, patří knězi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček