Ekumenický4. Mojžišova5,23

4. Mojžišova 5:23

Numeri

Po­tom kňaz na­píše tieto kliat­by na lis­tinu a zmyje ich do hor­kej vody.


Verš v kontexte

22 nech táto voda pôsobiaca pre­kliatie prenik­ne tvoje vnútor­nos­ti; nech ti brucho na­puch­ne a lono po­tratí. Žena od­povie: Amen, amen. 23 Po­tom kňaz na­píše tieto kliat­by na lis­tinu a zmyje ich do hor­kej vody. 24 Nato dá žene vy­piť hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie, aby ju prenik­la a vy­volala v nej hor­kosť.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­tom za­píše kňaz tieto kliat­by do knihy a smyje do hor­kej vody

Evanjelický

23 Keď kňaz na­píše tieto kliat­by na list a zmyje ich do hor­kej vody,

Ekumenický

23 Po­tom kňaz na­píše tieto kliat­by na lis­tinu a zmyje ich do hor­kej vody.

Bible21

23 Kněz pak tyto klet­by na­píše na perga­men a splách­ne je do hořké vo­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček