Ekumenický4. Mojžišova22,40

4. Mojžišova 22:40

Numeri

Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a po­slal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním.


Verš v kontexte

39 Po­tom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kir­jat-Chucótu. 40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a po­slal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním. 41 Na­sledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vy­viedol ho na Baálovo po­svät­né náv­ršie Bámot-Baál, od­kiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

40 A Balák obetujúc nabil volov a drob­ného dobyt­ka a po­slal Balámovi a kniežatám, ktoré boly s ním.

Evanjelický

40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a po­slal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním.

Ekumenický

40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a po­slal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním.

Bible21

40 Tam Balák obětoval skot a brav a po­zval k hostině Balaá­ma i hodnostáře, kteří ho přive­dli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček