Ekumenický4. Mojžišova22,39

4. Mojžišova 22:39

Numeri

Po­tom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kir­jat-Chucótu.


Verš v kontexte

38 Bileám od­povedal Balákovi: Po­zri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec po­vedať? Po­vedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh. 39 Po­tom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kir­jat-Chucótu. 40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a po­slal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

39 A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót.

Evanjelický

39 Po­tom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kir­jat-Chucótu.

Ekumenický

39 Po­tom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kir­jat-Chucótu.

Bible21

39 A tak šel Balaám s Balákem do Ki­ri­at-chu­co­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček