Ekumenický4. Mojžišova1,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:7

Numeri

za Júdov­cov Na­chšón, syn Am­mínadaba;


Verš v kontexte

6 za Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja; 7 za Júdov­cov Na­chšón, syn Am­mínadaba; 8 za Jis­sákarov­cov Ne­taneel, syn Cúara;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 z Júdu Na­chšon (čiže Názon), syn Am­minadábov,

Evanjelický

7 za Júdu Na­chšón, syn Am­mínádábov;

Ekumenický

7 za Júdov­cov Na­chšón, syn Am­mínadaba;

Bible21

7 z Ju­dy: Na­chšon, syn Ami­na­dabův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček