Ekumenický4. Mojžišova1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:8

Numeri

za Jis­sákarov­cov Ne­taneel, syn Cúara;


Verš v kontexte

7 za Júdov­cov Na­chšón, syn Am­mínadaba; 8 za Jis­sákarov­cov Ne­taneel, syn Cúara; 9 za Zebúlunov­cov Elíab, syn Chelóna;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 z Izachára Ne­taneel, syn Cuárov,

Evanjelický

8 za Jis­sáchára Ne­taneél, syn Cúárov;

Ekumenický

8 za Jis­sákarov­cov Ne­taneel, syn Cúara;

Bible21

8 z Isa­cha­ra: Net­a­ne­el, syn Cuarův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček