Ekumenický4. Mojžišova1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:6

Numeri

za Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja;


Verš v kontexte

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra; 6 za Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja; 7 za Júdov­cov Na­chšón, syn Am­mínadaba;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 zo Sime­ona Šelumiel, syn Cúrišad­dajov,

Evanjelický

6 za Šimeóna Šelumíél, syn Cúríšad­dájov;

Ekumenický

6 za Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja;

Bible21

6 ze Ši­me­o­na: Še­lu­miel, syn Cu­ri­ša­dajův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček