Ekumenický4. Mojžišova1,41

4. Mojžišova 1:41

Numeri

Z Ašérovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to.


Verš v kontexte

40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 41 Z Ašérovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to. 42 Z Naftáliovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 ich počítaných, z po­kolenia Aserov­ho bolo štyridsaťjeden tisíc päťs­to.

Evanjelický

41 spočítaných za kmeň Ašér bolo štyrid­saťjeden­tisíc päťs­to.

Ekumenický

41 Z Ašérovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to.

Bible21

41 poko­lení Ašer čítalo 41 500 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček