Ekumenický4. Mojžišova1,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:13

Numeri

za Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána;


Verš v kontexte

12 za Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja; 13 za Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána; 14 za Gádov­cov El­jásaf, syn Deúela;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 z Asera Pagiel, syn Ochránov,

Evanjelický

13 za Ašéra Pagíél, syn Ochránov;

Ekumenický

13 za Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána;

Bible21

13 z Aše­ra: Pagiel, syn Okranův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček