Ekumenický4. Mojžišova1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:12

Numeri

za Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja;


Verš v kontexte

11 za Ben­jamínov­cov Abídan, syn Gideóniho; 12 za Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja; 13 za Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 z Dána Achiezer, syn Am­mišad­dajov,

Evanjelický

12 za Dána Achíezer, syn Am­míšad­dajov;

Ekumenický

12 za Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja;

Bible21

12 z Da­na: Achie­zer, syn Amiša­dajův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček