Ekumenický4. Mojžišova1,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:14

Numeri

za Gádov­cov El­jásaf, syn Deúela;


Verš v kontexte

13 za Ašérov­cov Pagíel, syn Ok­rána; 14 za Gádov­cov El­jásaf, syn Deúela; 15 za Naf­táli­ov­cov Achíra, syn Énana.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 z Gáda Eliasaf, syn De­uelov,

Evanjelický

14 za Gáda El­jásáf, syn Deúélov;

Ekumenický

14 za Gádov­cov El­jásaf, syn Deúela;

Bible21

14 z Gáda: Elja­saf, syn De­ue­lův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček