Roháček4. Mojžišova1,12

4. Mojžišova 1:12

Numeri

z Dána Achiezer, syn Am­mišad­dajov,


Verš v kontexte

11 z Ben­jamina Abidan, syn Gide­oniho, 12 z Dána Achiezer, syn Am­mišad­dajov, 13 z Asera Pagiel, syn Ochránov,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 z Dána Achiezer, syn Am­mišad­dajov,

Evanjelický

12 za Dána Achíezer, syn Am­míšad­dajov;

Ekumenický

12 za Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­daja;

Bible21

12 z Da­na: Achie­zer, syn Amiša­dajův,