EkumenickýNehemiáš6,14

Nehemiáš 6:14

Pamätaj, Bože môj, na Tóbiju a San­bal­lata, na tieto ich skut­ky aj na prorokyňu Nóad­ju a os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali!


Verš v kontexte

13 Bol najatý, aby som do­stal strach, urobil to a pre­hrešil sa. Po­užili by to na šírenie zlej po­ves­ti o mne, aby ma moh­li hanobiť. 14 Pamätaj, Bože môj, na Tóbiju a San­bal­lata, na tieto ich skut­ky aj na prorokyňu Nóad­ju a os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali! 15 Tak boli dvad­siateho piateho elúla hrad­by do­hotovené za päťdesiatd­va dní.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na San­bal­lata podľa tých jeho skut­kov i na prorokyňu No­adiu a na os­tat­ných prorokov, ktorý ma strašili!

Evanjelický

14 Bože môj, pamätaj na Tóbiju a San­bal­lata pre tieto ich skut­ky, aj na prorokyňu Nóad­ju i na os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali.

Ekumenický

14 Pamätaj, Bože môj, na Tóbiju a San­bal­lata, na tieto ich skut­ky aj na prorokyňu Nóad­ju a os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali!

Bible21

14 Pa­ma­tuj, Bože můj, na To­biáše a Sanbala­ta i na je­jich či­ny. Pa­ma­tuj také na pro­ro­ky­ni No­a­diu a na další pro­roky, kteří mě chtě­li za­strašit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček