Bible21Nehemiáš6,14

Nehemiáš 6:14

Pa­ma­tuj, Bože můj, na To­biáše a Sanbala­ta i na je­jich či­ny. Pa­ma­tuj také na pro­ro­ky­ni No­a­diu a na další pro­roky, kteří mě chtě­li za­strašit.


Verš v kontexte

13 Za­pla­ti­li mu, abych se po­le­kal, po­s­le­chl ho a zhřešil. Tak bych jim dal příleži­tost k po­mluvám, aby očerni­li mé jméno. 14 Pa­ma­tuj, Bože můj, na To­biáše a Sanbala­ta i na je­jich či­ny. Pa­ma­tuj také na pro­ro­ky­ni No­a­diu a na další pro­roky, kteří mě chtě­li za­strašit. 15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na San­bal­lata podľa tých jeho skut­kov i na prorokyňu No­adiu a na os­tat­ných prorokov, ktorý ma strašili!

Evanjelický

14 Bože môj, pamätaj na Tóbiju a San­bal­lata pre tieto ich skut­ky, aj na prorokyňu Nóad­ju i na os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali.

Ekumenický

14 Pamätaj, Bože môj, na Tóbiju a San­bal­lata, na tieto ich skut­ky aj na prorokyňu Nóad­ju a os­tat­ných prorokov, ktorí ma za­strašovali!

Bible21

14 Pa­ma­tuj, Bože můj, na To­biáše a Sanbala­ta i na je­jich či­ny. Pa­ma­tuj také na pro­ro­ky­ni No­a­diu a na další pro­roky, kteří mě chtě­li za­strašit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček