EkumenickýNehemiáš4,17

Nehemiáš 4:17

Ni­kto z nás — ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí pat­rili k môjmu sprievodu —, sme si ne­vyz­liekali šaty, ale každý mal svoju zbraň poruke.


Verš v kontexte

15 Tak sme pracovali na diele od východu ran­nej zory až do východu hviezd, kým polo­vica držala kopije. 16 V tom čase som nariadil ľudu: Nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci po­môžu strážiť a cez deň pracovať. 17 Ni­kto z nás — ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí pat­rili k môjmu sprievodu —, sme si ne­vyz­liekali šaty, ale každý mal svoju zbraň poruke.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 A teda tí, ktorí staväli na múre, jako aj tí, ktorí nosili bremä, robili; každý jednou svojou rukou robil dielo a druhou držal zbraň.

Evanjelický

17 Ni­kto z nás - ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia ani chlapi zo stráže, ktorí pat­rili k môj­mu sprievodu - sme si ne­vyz­liekali šaty; každý mal svoju zbraň poruke.

Ekumenický

17 Ni­kto z nás — ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí pat­rili k môjmu sprievodu —, sme si ne­vyz­liekali šaty, ale každý mal svoju zbraň poruke.

Bible21

17 Já ani mí bratři a mlá­den­ci a strážní, kteří mě pro­váze­li, jsme se ne­svléka­li a ne­odkláda­li zbraň ani u vo­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček