EkumenickýNehemiáš4,16

Nehemiáš 4:16

V tom čase som nariadil ľudu: Nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci po­môžu strážiť a cez deň pracovať.


Verš v kontexte

15 Tak sme pracovali na diele od východu ran­nej zory až do východu hviezd, kým polo­vica držala kopije. 16 V tom čase som nariadil ľudu: Nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci po­môžu strážiť a cez deň pracovať. 17 Ni­kto z nás — ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí pat­rili k môjmu sprievodu —, sme si ne­vyz­liekali šaty, ale každý mal svoju zbraň poruke.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale bolo od toho dňa tak, že jed­na polovica mojich sluhov konala prácu, a ich d­ruhá polovica držala kopije, štíty a luky a mala ob­lečené panciere, a kniežatá s­tály za celým domom Júdovým.

Evanjelický

16 V tom is­tom čase som roz­kázal ľudu: Nech každý aj so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme, a tak nám po­slúži v noci ako stráž a vo dne pri práci.

Ekumenický

16 V tom čase som nariadil ľudu: Nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci po­môžu strážiť a cez deň pracovať.

Bible21

16 Teh­dy jsem ře­kl li­du: „Všich­ni ať přespávají se svý­mi mlá­den­ci v Je­ruzalémě, aby moh­li v noci hlídat a ve dne pracovat.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček