EkumenickýNáhum1,1

Náhum 1:1

Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho.


Verš v kontexte

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho. 2 Hos­podin je hor­livý a tres­tajúci Boh. Po­mstiteľom je Hos­podin, vlád­ca roz­horčený. Hos­podin od­pláca svojim protiv­níkom a s hnevom prena­sleduje svojich ne­priateľov. 3 Hos­podin je zhovievavý a veľkodušný, ale vin­níka nenechá bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je jeho ces­ta a ob­lak je prachom pod jeho nohami.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä mes­ta Ninive. Kniha videnia Náhuma El­košs­kého.

Evanjelický

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho.

Ekumenický

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho.

Bible21

1 Otrel nad Ni­nive. Kni­ha vi­dění Na­hu­ma z Elkoše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček