EkumenickýNáhum1,3

Náhum 1:3

Hos­podin je zhovievavý a veľkodušný, ale vin­níka nenechá bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je jeho ces­ta a ob­lak je prachom pod jeho nohami.


Verš v kontexte

2 Hos­podin je hor­livý a tres­tajúci Boh. Po­mstiteľom je Hos­podin, vlád­ca roz­horčený. Hos­podin od­pláca svojim protiv­níkom a s hnevom prena­sleduje svojich ne­priateľov. 3 Hos­podin je zhovievavý a veľkodušný, ale vin­níka nenechá bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je jeho ces­ta a ob­lak je prachom pod jeho nohami. 4 Po­hrozí moru a vy­suší ho, aj všet­ky rieky vy­suší. Bášan a Kar­mel upadajú, aj kvet Libanonu väd­ne.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Hos­podin je dl­hoz­hovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom ne­op­ros­tí vin­ného viny. Hos­podin, jeho ces­ta je vo vích­rici a v búr­ke, a ob­lak je prachom jeho nôh.

Evanjelický

3 Hos­podin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva ni­koho bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je Jeho ces­ta a ob­lak je prachom Jeho nôh.

Ekumenický

3 Hos­podin je zhovievavý a veľkodušný, ale vin­níka nenechá bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je jeho ces­ta a ob­lak je prachom pod jeho nohami.

Bible21

3 Hos­po­din je trpě­livý, však vel­mi mo­cný – ne­opo­míjí trest! Jeho ces­ta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček