RoháčekNáhum1,1

Náhum 1:1

Bremä mes­ta Ninive. Kniha videnia Náhuma El­košs­kého.


Verš v kontexte

1 Bremä mes­ta Ninive. Kniha videnia Náhuma El­košs­kého. 2 Hos­podin je silný Bôh žiar­livý a po­mstiaci sa: Hos­podin po­mstí a prchký hnev; Hos­podin uvodí po­mstu na svojich protiv­níkov a drží hnev na svojich ne­priateľov. 3 Hos­podin je dl­hoz­hovievajúci a veľký čo do sily, ale nijakým činom ne­op­ros­tí vin­ného viny. Hos­podin, jeho ces­ta je vo vích­rici a v búr­ke, a ob­lak je prachom jeho nôh.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä mes­ta Ninive. Kniha videnia Náhuma El­košs­kého.

Evanjelický

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho.

Ekumenický

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho.

Bible21

1 Otrel nad Ni­nive. Kni­ha vi­dění Na­hu­ma z Elkoše.

RoháčekNáhum1,1