EkumenickýMicheáš1,15

Micheáš 1:15

Pri­vediem ešte na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela.


Verš v kontexte

14 Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gát. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa. 15 Pri­vediem ešte na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela. 16 Vy­hoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich roz­košných synov, rozšír si svoju lysinu ako sup, lebo od­išli od teba do zajatia.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ešte ti do­vediem vlast­níka, obyvateľko Maréše. Až po Adul­lam prij­de sláva Iz­raelova.

Evanjelický

15 Ešte pri­vediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela.

Ekumenický

15 Pri­vediem ešte na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela.

Bible21

15 Přive­du na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše! Urození z Iz­rae­le půjdou maršem­do adulam­ské jes­kyně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček