EkumenickýMicheáš1,14

Micheáš 1:14

Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gát. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa.


Verš v kontexte

13 Za­priahaj do voza, obyvateľka Lakíša! To je začiatok hriechu dcéry Si­on, lebo v tebe sa našli viny Iz­raela. 14 Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gát. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa. 15 Pri­vediem ešte na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to dáš Moréšet-gátu roz­vod­ný dar pre­pust­ný. Domy Ach­zíba budú kladom kráľom Iz­raelovým.

Evanjelický

14 Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gat. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa.

Ekumenický

14 Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gát. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa.

Bible21

14 S Mo­rešet-ga­tem roz­luč se, jako když otec dává věno nevěstě. V do­mech Achzi­bu, ach, zeb­ez­klamání králů Iz­rae­le!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček