EkumenickýMicheáš1,11

Micheáš 1:11

Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a v hanbe ne­vyšla z mesta obyvateľka Caanánu. Nárek Bét-Haécelu vez­me vám pôdu spod nôh.


Verš v kontexte

10 Ne­oz­namuj­te to v Gáte a vôbec ne­plačte. V Bét-Leaf­re sa váľaj­te v prachu. 11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a v hanbe ne­vyšla z mesta obyvateľka Caanánu. Nárek Bét-Haécelu vez­me vám pôdu spod nôh. 12 Keď obyvateľka Márótu čakala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Prej­diže vám ta, ty, obyvateľko Šafíra, s ob­naženou han­bou! Ne­vyj­de obyvateľka Caanána; smútok v Bét-haécele vez­me od vás svoje stanovis­ko.

Evanjelický

11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v na­hote a han­be. Ne­vyšla z mes­ta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu od­níme vám po­stať.

Ekumenický

11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a v hanbe ne­vyšla z mesta obyvateľka Caanánu. Nárek Bét-Haécelu vez­me vám pôdu spod nôh.

Bible21

11 Rozšafní obyva­te­lé Šafíru, táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ce­ananu ne­vy­jdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm už nemá­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček