Bible21Micheáš1,11

Micheáš 1:11

Rozšafní obyva­te­lé Šafíru, táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ce­ananu ne­vy­jdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm už nemá­te.


Verš v kontexte

10 Ne­mluv­te o tom v Gatu, už ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Do­mě prachu)se v pra­chu svíjej­te. 11 Rozšafní obyva­te­lé Šafíru, táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ce­ananu ne­vy­jdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm už nemá­te. 12 Obyva­te­lé Ma­ro­tu jen trnou, čekají, kdy při­jde úleva; Hospodin ale se­s­lal po­hro­muk bráně Je­ruzalé­ma.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Prej­diže vám ta, ty, obyvateľko Šafíra, s ob­naženou han­bou! Ne­vyj­de obyvateľka Caanána; smútok v Bét-haécele vez­me od vás svoje stanovis­ko.

Evanjelický

11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v na­hote a han­be. Ne­vyšla z mes­ta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu od­níme vám po­stať.

Ekumenický

11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a v hanbe ne­vyšla z mesta obyvateľka Caanánu. Nárek Bét-Haécelu vez­me vám pôdu spod nôh.

Bible21

11 Rozšafní obyva­te­lé Šafíru, táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ce­ananu ne­vy­jdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm už nemá­te.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček