EkumenickýMatúš6,29

Matúš 6:29

Evanjelium podľa Matúša

No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak ako hocik­torá z nich.


Verš v kontexte

28 A prečo ste takí ustaros­tení o oblečenie? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú: ne­na­máhajú sa a ne­pradú. 29 No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak ako hocik­torá z nich. 30 Keď teda Boh tak­to ob­lieka trávu na poli, ktorá dnes je a zaj­tra ju hodia do pece, či ne­ob­lečie oveľa skôr vás, vy malover­ní?

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich.

Evanjelický

29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich.

Ekumenický

29 No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak ako hocik­torá z nich.

Bible21

29 ale říkám vám, že ani Šalo­moun ve vší své slávě ne­byl ob­lečen jako jed­na z nich.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček