EvanjelickýMatúš6,29

Matúš 6:29

Evanjelium podľa Matúša

hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich.


Verš v kontexte

28 A o odev prečo ste ustaros­tení? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú, ne­na­máhajú sa a ne­pradú; 29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich. 30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju do pece hodia, Boh tak za­odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich.

Evanjelický

29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich.

Ekumenický

29 No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak ako hocik­torá z nich.

Bible21

29 ale říkám vám, že ani Šalo­moun ve vší své slávě ne­byl ob­lečen jako jed­na z nich.