EkumenickýMatúš6,15

Matúš 6:15

Evanjelium podľa Matúša

Ale ak vy ne­od­pus­títe ľuďom, ani vám váš nebes­ký Otec ne­od­pus­tí vaše po­kles­ky.


Verš v kontexte

14 Lebo ak vy od­pus­títe ľuďom ich po­kles­ky, aj vám od­pus­tí váš nebes­ký Otec. 15 Ale ak vy ne­od­pus­títe ľuďom, ani vám váš nebes­ký Otec ne­od­pus­tí vaše po­kles­ky. 16 Keď sa po­stíte, ne­tvár­te sa za­chmúrene ako po­kryt­ci. Tí zaned­bávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjav­né, že sa pos­tia. Amen, hovorím vám: Oni už majú svoju od­menu.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 ale ak vy neodpustíte ľuďom ich po­kles­kov, ne­od­pus­tí ani váš Otec vašich po­kles­kov.

Evanjelický

15 ale ak ne­od­pus­títe ľuďom, ani váš Otec ne­od­pus­tí vám, keď sa pre­viníte.

Ekumenický

15 Ale ak vy ne­od­pus­títe ľuďom, ani vám váš nebes­ký Otec ne­od­pus­tí vaše po­kles­ky.

Bible21

15 Ale když li­dem je­jich pro­hřešky ne­odpustí­te, ne­odpustí ani váš Otec vaše pro­hřešky vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček