EkumenickýMatúš25,9

Matúš 25:9

Evanjelium podľa Matúša

No roz­um­né od­povedali: Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúp­te si!


Verš v kontexte

8 Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú! 9 No roz­um­né od­povedali: Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúp­te si! 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pri­pravené, vošli s ním na svad­bu; a dvere sa za­vreli.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale roz­um­né od­povedaly a riek­ly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúp­te si!

Evanjelický

9 Ale roz­um­né po­vedali: Aby po­tom ne­stačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúp­te si.

Ekumenický

9 No roz­um­né od­povedali: Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúp­te si!

Bible21

9 Ty ro­zumné jim ale od­po­věděly: ‚Ne­bu­de ho dost pro nás všech­ny. Jdě­te si radě­ji na­kou­pit k prodavačům.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček