EkumenickýMatúš25,8

Matúš 25:8

Evanjelium podľa Matúša

Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú!


Verš v kontexte

7 Vtedy sa zo­budili všet­ky pan­ny a pri­pravovali si lam­py. 8 Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú! 9 No roz­um­né od­povedali: Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúp­te si!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 A bláz­nivé po­vedaly roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú.

Evanjelický

8 Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú!

Ekumenický

8 Tu po­chabé po­vedali roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú!

Bible21

8 Teh­dy řek­ly ty bláhové těm ro­zumným: ‚­Dej­te nám tro­chu svého ole­je, naše lampy hasnou.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček