EkumenickýMatúš25,25

Matúš 25:25

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to som zo strachu od­išiel a tvoj talent som skryl v zemi. Po­zri, tu máš, čo je tvoje!


Verš v kontexte

24 Pred­stúpil aj ten, čo do­stal jeden talent a po­vedal: Pane, vedel som, že si tvr­dý človek. Žneš, kde si ne­sial, a zbieraš, kde si neroz­sýpal. 25 Pre­to som zo strachu od­išiel a tvoj talent som skryl v zemi. Po­zri, tu máš, čo je tvoje! 26 Pán mu od­povedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a zbieram, kde som neroz­sýpal.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

25 a bojac sa od­išiel som a skryl som tvoju hriv­nu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje.

Evanjelický

25 Bál som sa, pre­to som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Aj­hľa, tu máš, čo je tvoje!

Ekumenický

25 Pre­to som zo strachu od­išiel a tvoj talent som skryl v zemi. Po­zri, tu máš, čo je tvoje!

Bible21

25 A tak jsem ode­šel a ukryl tvou hřivnu v ze­mi, pro­tože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček