EkumenickýMatúš25,24

Matúš 25:24

Evanjelium podľa Matúša

Pred­stúpil aj ten, čo do­stal jeden talent a po­vedal: Pane, vedel som, že si tvr­dý človek. Žneš, kde si ne­sial, a zbieraš, kde si neroz­sýpal.


Verš v kontexte

23 Pán mu po­vedal: Správ­ne, dob­rý a ver­ný sluha! Bol si ver­ný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána! 24 Pred­stúpil aj ten, čo do­stal jeden talent a po­vedal: Pane, vedel som, že si tvr­dý človek. Žneš, kde si ne­sial, a zbieraš, kde si neroz­sýpal. 25 Pre­to som zo strachu od­išiel a tvoj talent som skryl v zemi. Po­zri, tu máš, čo je tvoje!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

24 Potom pristúpil aj ten, ktorý bol do­stal jed­nu hriv­nu, a po­vedal: Pane, znal som ťa, že si prís­ny človek, ktorý žneš, kde si ne­sial, a shromažďuješ ztade, kde si neroz­sypal,

Evanjelický

24 Prišiel aj ten, čo do­stal jeden talent, a po­vedal: Pane, vedel som, že si tvr­dý človek, ktorý žneš, kde si ne­sial, a zbieraš, kde si neroz­sýpal.

Ekumenický

24 Pred­stúpil aj ten, čo do­stal jeden talent a po­vedal: Pane, vedel som, že si tvr­dý človek. Žneš, kde si ne­sial, a zbieraš, kde si neroz­sýpal.

Bible21

24 Po­tom přistou­pil ten, který do­stal jednu hřivnu, a ře­kl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi ne­za­sel, a sbíráš, kde jsi ne­roz­sypal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček