RoháčekMatúš25,25

Matúš 25:25

Evanjelium podľa Matúša

a bojac sa od­išiel som a skryl som tvoju hriv­nu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje.


Verš v kontexte

24 Potom pristúpil aj ten, ktorý bol do­stal jed­nu hriv­nu, a po­vedal: Pane, znal som ťa, že si prís­ny človek, ktorý žneš, kde si ne­sial, a shromažďuješ ztade, kde si neroz­sypal, 25 a bojac sa od­išiel som a skryl som tvoju hriv­nu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 A jeho pán od­povedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a shromažďujem ztade, kde som neroz­sypal.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

25 a bojac sa od­išiel som a skryl som tvoju hriv­nu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje.

Evanjelický

25 Bál som sa, pre­to som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Aj­hľa, tu máš, čo je tvoje!

Ekumenický

25 Pre­to som zo strachu od­išiel a tvoj talent som skryl v zemi. Po­zri, tu máš, čo je tvoje!

Bible21

25 A tak jsem ode­šel a ukryl tvou hřivnu v ze­mi, pro­tože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.‘