EkumenickýMatúš25,11

Matúš 25:11

Evanjelium podľa Matúša

Na­pokon prišli aj os­tat­né pan­ny a po­vedali: Pane, pane, ot­vor nám!


Verš v kontexte

10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pri­pravené, vošli s ním na svad­bu; a dvere sa za­vreli. 11 Na­pokon prišli aj os­tat­né pan­ny a po­vedali: Pane, pane, ot­vor nám! 12 On im však od­povedal: Amen, hovorím vám, ne­poz­nám vás.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

11 Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám!

Evanjelický

11 Ne­skoršie prišli aj os­tat­né pan­ny a hovorili: Pane, pane, ot­vor nám!

Ekumenický

11 Na­pokon prišli aj os­tat­né pan­ny a po­vedali: Pane, pane, ot­vor nám!

Bible21

11 Když po­tom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček