EkumenickýMatúš25,12

Matúš 25:12

Evanjelium podľa Matúša

On im však od­povedal: Amen, hovorím vám, ne­poz­nám vás.


Verš v kontexte

11 Na­pokon prišli aj os­tat­né pan­ny a po­vedali: Pane, pane, ot­vor nám! 12 On im však od­povedal: Amen, hovorím vám, ne­poz­nám vás. 13 Bed­lite teda, lebo ne­viete dňa ani hodiny!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás!

Evanjelický

12 Ale on od­vetil: Veru vám hovorím, ne­poz­nám vás!

Ekumenický

12 On im však od­povedal: Amen, hovorím vám, ne­poz­nám vás.

Bible21

12 od­po­věděl jim: ‚A­men, říkám vám, že vás neznám.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček