EkumenickýMatúš24,14

Matúš 24:14

Evanjelium podľa Matúša

A toto evan­jelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom. A po­tom príde koniec.


Verš v kontexte

13 Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený. 14 A toto evan­jelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom. A po­tom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte stáť na svätom mies­te ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej bolo po­vedané ús­tami proroka Daniela — kto číta, nech po­chopí —,

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

14 A toto evan­jelium kráľov­stva bude hlásané po celom svete na svedoc­tvo všet­kým národom, a vtedy prij­de koniec.

Evanjelický

14 Toto evan­jelium o kráľov­stve bude sa zves­tovať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom, a po­tom príde koniec.

Ekumenický

14 A toto evan­jelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom. A po­tom príde koniec.

Bible21

14 Toto evange­li­um o Králov­ství bude kázáno po ce­lém světě na svě­de­ctví všem národům. A po­tom při­jde konec.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček