EkumenickýMatúš24,13

Matúš 24:13

Evanjelium podľa Matúša

Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený.


Verš v kontexte

12 A pre­tože sa rozm­noží ne­právosť, v mnohých vy­c­hlad­ne lás­ka. 13 Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený. 14 A toto evan­jelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedec­tvo všet­kým národom. A po­tom príde koniec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 ale kto zo­tr­vá do kon­ca, ten bude spasený.

Evanjelický

13 Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.

Ekumenický

13 Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený.

Bible21

13 Kdo však vy­trvá až do kon­ce, bude za­chráněn.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček