EkumenickýMatúš24,1

Matúš 24:1

Evanjelium podľa Matúša

Po tom, čo Ježiš vy­šiel z chrámu a od­chádzal od­tiaľ, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stav­by.


Verš v kontexte

1 Po tom, čo Ježiš vy­šiel z chrámu a od­chádzal od­tiaľ, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stav­by. 2 On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané. 3 Keď sedel na Olivovom vr­chu a boli sami, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Po­vedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a kon­ca sveta.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pri­stúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stav­by chrámu.

Evanjelický

1 Po­tom vy­šiel Ježiš z chrámu a od­chádzal. I pri­stúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu.

Ekumenický

1 Po tom, čo Ježiš vy­šiel z chrámu a od­chádzal od­tiaľ, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stav­by.

Bible21

1 Teh­dy Ježíš ode­šel z chrá­mu. Cestou k ně­mu přistou­pi­li jeho učedníci, aby mu ukáza­li chrá­mové stav­by.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček