EkumenickýMatúš1,14

Matúš 1:14

Evanjelium podľa Matúša

Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda,


Verš v kontexte

13 Zerub­bábel splodil Abiúda, Abiúd splodil El­jákima, El­jákim splodil Azora, 14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;

Evanjelický

14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda;

Ekumenický

14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda,

Bible21

14 Azor zplo­dil Sádoka, Sádok zplo­dil Achi­ma, Achim zplo­dil Eliuda,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček