RoháčekMarek9,22

Marek 9:22

Evanjelium podľa Mareka

A mnoho ráz ho aj na oheň hodil aj do vody, len aby ho za­hubil. Ale ak môžeš niečo, po­môž nám zľutujúc sa nad na­mi.


Verš v kontexte

21 A opýtal sa jeho ot­ca: Jako dáv­no je od­vtedy, ako sa mu to stalo? A on po­vedal: Od detin­stva. 22 A mnoho ráz ho aj na oheň hodil aj do vody, len aby ho za­hubil. Ale ak môžeš niečo, po­môž nám zľutujúc sa nad na­mi. 23 Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu!

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A mnoho ráz ho aj na oheň hodil aj do vody, len aby ho za­hubil. Ale ak môžeš niečo, po­môž nám zľutujúc sa nad na­mi.

Evanjelický

22 A čas­to ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho za­hubil. Ale ak môžeš, po­môž nám, zľutuj sa nad na­mi!

Ekumenický

22 A veľa ráz hodil chlap­ca do ohňa i do vody, aby ho zmár­nil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a po­môž nám!

Bible21

22 „Často s ním házel i do ohně a do vo­dy, aby ho za­bil. Můžeš-li ale něco udělat, sli­tuj se nad ná­mi a po­moz nám!“

RoháčekMarek9,22