EkumenickýMarek1,41

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:41

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!


Verš v kontexte

40 Tu prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očis­tiť. 41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ježiš, ľútosťou hnutý, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

Evanjelický

41 I zľutoval sa nad ním, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

Ekumenický

41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

Bible21

41 Na­plněn sou­ci­tem, Ježíš vztáhl ruku a do­tkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček