EkumenickýMarek1,42

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:42

Evanjelium podľa Mareka

Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený.


Verš v kontexte

41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený. 43 Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 A keď to povedal, hneď od­išlo od neho malomocen­stvo, a bol očis­tený.

Evanjelický

42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený.

Ekumenický

42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený.

Bible21

42 Malo­mo­cen­ství ho hned opusti­lo a byl čis­tý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček