EkumenickýMarek1,40

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:40

Evanjelium podľa Mareka

Tu prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očis­tiť.


Verš v kontexte

39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov. 40 Tu prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očis­tiť. 41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

40 A prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho, kľakol pred ním a po­vedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očis­tiť.

Evanjelický

40 Tu prišiel k Nemu malomoc­ný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť.

Ekumenický

40 Tu prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očis­tiť.

Bible21

40 Přišel k ně­mu je­den malo­mo­cný a na ko­lenou ho pro­sil: „Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček