EkumenickýMarek1,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:23

Evanjelium podľa Mareka

Práve vtedy bol v ich synagóge človek po­sad­nutý nečis­tým duchom. Ten vy­kríkol:


Verš v kontexte

22 Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci. 23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek po­sad­nutý nečis­tým duchom. Ten vy­kríkol: 24 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť? Viem, kto si: Boží Svätý.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol

Evanjelický

23 V ich synagóge bol práve človek po­sad­nutý nečis­tým duchom, ktorý vy­kríkol tak­to:

Ekumenický

23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek po­sad­nutý nečis­tým duchom. Ten vy­kríkol:

Bible21

23 V je­jich syna­go­ze byl právě člověk po­se­dlý nečis­tým du­chem. Vy­kři­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček