EkumenickýMarek1,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:22

Evanjelium podľa Mareka

Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci.


Verš v kontexte

21 Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. 22 Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci. 23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek po­sad­nutý nečis­tým duchom. Ten vy­kríkol:

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako zákon­níci.

Evanjelický

22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákon­níci.

Ekumenický

22 Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci.

Bible21

22 Nad jeho učením tam jen žas­li, pro­tože je učil jako ten, kdo má zmo­cnění, a ne jako znal­ci Písma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček