EkumenickýMalachiáš3,24

Malachiáš 3:24

On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k otcom, aby som pri svojom príchode ne­uvalil na zem kliat­bu.


Verš v kontexte

22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy. 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina. 24 On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k otcom, aby som pri svojom príchode ne­uvalil na zem kliat­bu.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Evanjelický

24 On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k ot­com, aby som ne­prišiel a ne­uvalil na zem kliat­bu.

Ekumenický

24 On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k otcom, aby som pri svojom príchode ne­uvalil na zem kliat­bu.

Bible21

24 aby ob­rá­til srd­ce ot­ců k synům a srd­ce synů k ot­cům, abych až při­jdu, ne­ranil zemi pro­kletím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček