EkumenickýMalachiáš3,23

Malachiáš 3:23

Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina.


Verš v kontexte

22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy. 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina. 24 On ob­ráti srd­ce ot­cov k synom a srd­ce synov k otcom, aby som pri svojom príchode ne­uvalil na zem kliat­bu.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Evanjelický

23 Aj­hľa, po­sielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hos­podinov, veľký a hroz­ný.

Ekumenický

23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina.

Bible21

23 Hle, ještě než při­jde ten ve­liký a hroz­ný Hos­po­dinův den, pošlu k vám pro­roka Eliáše,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček