EkumenickýMalachiáš3,22

Malachiáš 3:22

Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy.


Verš v kontexte

21 Pošliapete svoj­voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chys­tám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hos­podin zá­stupov. 22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy. 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Evanjelický

22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a práv­ne pred­pisy pre celý Iz­rael.

Ekumenický

22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy.

Bible21

22 Pa­ma­tuj­te na Zákon mého služebníka Mo­jžíše, na pravi­dla a us­tano­vení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro ce­lý Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček